kolmapäev, 22. märts 2017

projekt: ÕPIME IGAL POOL

LASTEAED PÄÄSUPESA PROJEKT
ÕPIME IGAL POOL
 


Lasteaed Pääsupesa sai toetust projekti „Õpime igal pool“ elluviimiseks Sihtasutuselt Innove „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ raames.
Projekti eesmärk on tihe koolimeeskondade koostöö ja ühine õppimine, kus ühise õppimise kultuur saab osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist. Organisatsioonides rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid ja  kohalike kogukondade teadlikkus haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest on suurem.
23.-24.MÄRTSIL TOIMUB ÕPPEVISIIT RAKVERE JA VAIVARA LASTEAEDADESSE
3.MAIL TOIMUB KOOLITUSSEMINAR
Projekti  peamine oodatav mõju on, et kaasava hariduse põhimõtted rakenduvad lasteaia igapäevaelus, näiteks nädala teemad kajastuvad õpikeskkonnas, hommikuringid on mitmekesised ja mängulised, kus lapsed on protsessis aktiivsed õppijad. Projektis osalejad oskavad luua kõigile lastele, sh mitmekeelsetele ja hariduslike või arenguliste erivajadustega lastele toetava õpikeskkonna.  Projekti mõjul on tugevnenud koostöökultuur ja loodud ühised arusaamad õppimisest.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar