kolmapäev, 31. august 2016

loodusõppe kogumikud

Lasteaed Pääsupesa keskkonnateadlikkuse suurendamine mitmekesise õuesõppe ja loodusõppe kaudu (KIKi projekti raames) valmisid rühmades LOODUSÕPPE KOGUMIKUD
Kogumikud asuvad rühmades ja ülevaate saab veebilingilt:
https://drive.google.com/folderview?id=0B5H8-gG4qutITW0wU1pFRzdVSkU&usp=sharing